EZOTERİZM NEDİR


Hermes Trimegistus - Üç Kere Yüce HermesEzoterizm, görünenin arkasındaki gerçeklerin yalnızca gerekli idrak ve bilgiye sahip olanlara açıklanabileceği ilkesine dayalı bir öğreti sistemidir. "Ezoterik bilgiler" denildiği zaman, herkese açıklanmayan, ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış kişilere verilen bilgiler kastedilmektedir. “Ezoterik” terimi, "genel ve herkesin olabilen" anlamına gelen "egzoterik" teriminin karşıtıdır. Bu açıdan ezoterik bilgiler gizli bir şekilde aktarılırlar.

Ezoterizm bütün gizemli hareketleri kapsayan genel bir terim olmakla birlikte zaman zaman okültizm ve mistisizm ile eşanlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ezoterizm, terim olarak bir öğretinin herkese açıklanamayan batıni ve içrek yönünü temsil etmektedir. Herkes anlayamayacağı için gizlidir. Okültizm ise olumsuz sonuçlar doğurabileceği için gizli ve kapalı bir şekilde yürütülmesi gereken astroloji, büyü ve simya gibi daha çok uygulamaya dayanan ilimleri temsil etmektedir. Bir anlamda, her okült öğreti ezoteriktir ama her ezoterik öğreti okült değildir. Öte yandan mistisizm ise sıkı bir inisiyatik örgütlenmeye ihtiyacı olmayan, sezgi ve keşfe dayalı bir gelenektir. Mistik ve sufi akımlarda da hiyerarşik organizasyonlar görülebilir ama bu organizasyonlar bir önşart olmadığı gibi gizli olması da gerekmez.

Gizemli akımlar sözkonusu olduğunda dikkat çeken iki farklı yön bulunmaktadır. Birincisi ezoterik bilgiye ulaşma yolunda kendilerini belli bir gizlilik perdesi altına saklayan hareketler, ikincisi ise gizli kalmayı bir takım açığa vurulmamış ve muhtemelen politik amaçları için tercih eden topluluklardır.

Ezoterizm kategorisi altında değerlendirilebilecek hareketler de kendi içinde iki bölüme ayrılabilirler. Herşeyde olduğu gibi burada da siyah ve beyaz ayrımı vardır. Gizemli bilgi arayışı, kişiyi bir takım kutsal bilgilere ulaştırabileceği gibi kötü ve karanlık kültlere de götürebilir. Kısacası, spiritüel gerçekliklere inisiyasyon, insanı yükseltebileceği gibi alçaltabilir de.

Olumlu veya olumsuz bir çerçevede de olsa birtakım insanlar bir amaç doğrultusunda biraraya geldiklerinde, oluşan kolletktif gücün elbette dünyaya da etkileri olmaktadır. Bundan dolayı, gizli yapılanmalar üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmaktadır. Tüm gizli örgütlerin şeytani emellerle kurulduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat ortaya çıkan sinerjiyi böyle amaçlar için kullanan örgütlerin bulunduğu da bir gerçektir.

Bu girişten sonra, Ezoterik Sözlüğün faydalı olmasını diliyor, tanıtımına desteklerinizi bekliyoruz.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews