Hasan Sabbah (1034-1124)

İsmailiye mezhebinin bir uzantısı olan Haşhaşi hareketinin kurucusu ve Alamut Kalesinde kurulan ilk Nizari İsmaili yönetimin başı. Kurduğu gizli yapılanma ile hem tarihteki ilk terör örgütünün yaratıcısı olmayı hem de Selçuklu İmparatorluğu ile birlikte tüm İslam dünyasını ikiyüzyıl boyunca uğraştırmayı başarmıştır.

Hasan Sabbah çocukluğunda din alimi olmak istiyordu. Bunun için IX. yüzyıldan itibaren dailerin önemli faaliyet merkezi haline gelen Rey şehrine yerleşerek tahsiline burada devam etti ve 17 yaşına kadar ailesinin mensup olduğu İmamiyye şiasına bağlı kaldı. Bir gün Zarrab adlı bir Fatımi daisiyle karşılaştı ve onun konuşmalarından etkilenerek İsmailiyye mezhebine intisab etti. Mısır’a giden Hasan Sabbah, Darül-Hikme’de İsmaili mezhebi hakkında eğitim gördükten sonra Fatımi Halifesi Müstansır Billah onu vekil seçti ve ileride Horasan’da kendisi adına davette bulunmasını istedi.

Hasan Sabah Mısır’dayken Müstansır Billah öldü. Sabah, Müstansır Billah’tan sonra hilafet makamına büyük oğlu Nizar’ın, etkili vezir Bedr el- Cemali ise küçük oğlu Müstali’nin geçmesini istiyordu. Bedr el- Cemali ile arasındaki anlaşmazlıktan dolayı 1081’de Mısır’ı terkeden Hasan Sabbah İsfahan’a geldi ve dokuz yıl boyunca bütün İran’ı dolaşarak Batıniliğin propagandasını yaptı. 1090 yılına gelindiğinde ise müstahkem bir kale olan Elbruz dağ silsilesi üzerinde bulunan Alamut’u satın alarak buraya yerleşti. Böylece ilk Nizari İsmail yönetimi kurulmuş oldu.

Hasan Sabbah, 1124 Mayıs ayında hastalanarak ölünceye kadar Selçuklu yönetimine büyük sorun olmuştur.

Bkz. Haşhaşiler

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews