Siyon Liderlerinin Protokolleri (The Protocols of the Elders of Zion)

Yahudilerin dünya hakimiyetinin tesisine ilişkin bir Yahudi planını anlattığı söylenen bir risaledir. Sonradan sahte olduğu,1900’lu yılların başında Rusya İmparatorluğunda gizli polis birimi Okrahana’nın bir uydurması olduğu iddia edilmiştir.

Londra merkezli The Times gazetesi, 1921 yılında sözkonusu protokollerin daha eski tarihli bir politik hicivden kopya edildiğini ama hicvin herhangi bir antisemitik nitelik taşımadığını ifade etmiştir. Sözü edilen hiciv Fransız yazar Maurice Joly’in “Cehennemde Makyavelli ve Montesquieu Arasında Konuşma” (Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu) adlı 1864 tarihli eseridir. Bu eserinde Napolyon’un hırsını hicveden Joly’nin kendisi de, Eugene Sue’nun “İnsanların Gizemleri” adlı kitaptan faydalanmış görünmektedir.

İçerik olarak buna benzer bir başka eser de Hermann Goedsche’nin 1868 tarihli kurgu romanı Biarritz’dir Romanın “Prag’daki Yahudi Mezarlığında” başlıklı bölümünde, Goedsche, gizemli bir hahamlar meclisinin Prag yahudi mezarlığındaki bir geceyarısı toplantısını anlatmakta; bu toplantıda, şeytan, 12 yahudi kabilesi adına orada bulunanlara görünmekte ve birlikte bir yahudi komplosu tasarlanmaktadır. Goedsche’nin bu romanda Joly’den etkilenmiş olması olasılığı yüksektir.

Protokoller, Rusya’da devrim hareketi karşıtları tarafından popülarize edilmiştir. Batıda duyulması ve yayılması 1917 Bolşevik devriminden sonra olmuştur. 1929’daki Büyük Buhran ve Naziler döneminde Protokoller yayınlanmaya devam etmiştir. Naziler yenildikten sonra Yahudi karşıtı hareketlerin ortadan kalkmasıyla birlikte Protokoller de büyük ölçüde tedavülden kalkmıştır. Fakat yine de komplo teorilerinde kullanılmaya devam etmektedirler.

Protokoller, içerik olarak, Siyon liderleri arasına yeni katılanlara yönelik olup, onlara 24 protokolde medya ve finans kuruluşlarının kontrolünü elde tutmak ve geleneksel düzeni kitlesel manipülasyonla bozmak suretiyle dünya hakimiyetini nasıl tesis edecekleri öğretilmektedir.

Siyon liderleri, “goyim” adını verdikleri yahudi olmayanları kandırmak ve amaçlarına uygun kullanmak için şu metotları benimsemişlerdir.

 1. Alkoliklik
 2. Darvinizm, Marksizm, Niçelizm, Liberalimz, Sosyalizm, Komunizm, Anarşizm gibi ideolojilerle kurulu düzenleri bozmak
 3. Materyalizm
 4. Tek bir dünya hükümeti oluşturmak
 5. Dünya savaşları
 6. Sivil özgürlükleri düşmanları yenmek adına kısıtlamak
 7. Kitleleri basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların var olduğuna inandırarak gerçekte olup bitenleri gizlemek
 8. Pornografik yayınlar
 9. Hristiyanlık ve diğer dinleri ortadan kaldırıp, ateizme yönlendirmek en sonunda Yahudi hakimiyetini tesis etmek
 10. Beyin yıkama
 11. Ekonomik krizler
 12. Mülkün artan şekilde vergilendirilmesi
 13. Dış borçlarla mali sistemi felç etmek
 14. Sahte şeytanlar yaratıp onları ortadan kaldırarak Yahudi Kralını kurtarıcı gibi göstermek
Bu yöntemleri okumak bile protokollerin bugün neden pek çok komplo teorisyeni tarafından gerçek olarak kabul edildiğini anlamaya yetmektedir.

Protokollere göre medya ve finans dünyası yoluyla yürütülen kitlesel manipülasyon ve propaganda faaliyetleri vasıtasıyla yerleşik düzenler değiştirilebilecektir. Protokollerde masonların gizli bir gündemleri olduğu ve bu gizli ajandanın Siyon liderlerinin denetimi altında olduğu belirtilmektedir. Protokollere göre siyon liderleri doğrudan kendileri politik kontrolü ele almak istememekte, perde arkasında kalarak yönetmeyi daha uygun bulmaktadırlar.

Protokollerin arkasında her ne olursa olsun; “Yahudiler her yere sızmışlar,” “Yahudiler gölge liderleri vasıtasıyla dünyayı yönetiyorlar” gibi klişelerle, bu tarihten sonra hızla gelişen ve gerek Yahudileri gerekse başka okült yapıları merkezine alan komplo teorilerinin neşet ettiği belki de ilk büyük kaynak oldu.

Protokoller, halen bazı gruplar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmaya devam etmektedir. Belki de en ilginci, David Icke adlı yazarın teorisidir. Icke, protokolleri farklı bir boyuttan varlıkların dünya üzerinde Illuminati gibi örgütler vasıtasıyla yürüttükleri faaliyetlerini oldukça gerçekçi bir şekilde açıkladığına, ama hedef şaşırtmak amacıyla Yahudileri tasvir ediyor göründüğüne inanmaktadır.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews