Akozmizm

Panteizm inancının aksine evrenin gerçekliğini kabul etmez, onu bir yanılsama olarak kabul eder. Gerçek olan tek şey sonsuz ve müşahede edilemez Mutlak Varlıktır.

Bu felsefe tek bir Gerçeklik olduğu düşüncesiyle yola çıkar ama şu an müşahede ettiğimiz olgusallığın sözkonusu Gerçek’le alakası olmadığını ve onun bir parçası olmadığını iddia eder. Çünkü içinde olduğumuz alemde iyilik ve kötülük biraradadır ve pek çok acı çekilmektedir.

Zeno ve Spinoza gibi monistik felsefeciler panteizmi savunurken, Hintli mistikler ve felsefeciler daha çok akozmik dünya görüşüne sahiptirler. Hintli mistikler bu yüzden görünen gerçeklikle değil, görünmeyen Mutlak Gerçeklikle ilgilenmişler ve aydınlanarak ona ulaşmaya çabalamışlardır.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews