Spiritüalizm

Ruhun maddeden ayrı bir cevher olarak varlığını kabul eden bütün mezhep, öğreti, akım, yol ve inanç sistemlerini kapsayan genel adıdır. Maddeciliğin karşıtıdır. Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamındaki “spiritus” sözcüğünden türetilmiş olup Türkçe’ye ruhçuluk olarak çevrilmektedir. Özel anlamıyla 1840’larda başlayıp 1920’lere kadar devam eden ABD’de ve İngilizce konuşulan ülkelerde etkili olmuş felsefi-dini bir akımdır.

Spiritüalizmde ruhlarla medyumlar vasıtasıyla iletişim kurulabileceğine inanılmaktadır. Spiritüalistler, ruhların insanlardan daha üst bir boyutta bulunduklarına ve insanlara maddi ve manevi işlerinde rehberlik edebileceklerine inanmaktadırlar. Daha çok kadınlar arasında etkin olmuştur ve başını kadınların çektiği binlerce ruh çağırma seansı düzenlenmiştir. Aslında bunun spiritüalizm değil spiritizm veya deneysel spiritüalizm olarak adlandırılanlar da vardır. Deneysel spiritüalizmde bir tür reenkasnasyon inancı da vardır. Ama bu reenkarnasyon sadece ileri yönlü işler, Hinduizm’deki gibi aşağı tabakalara gerileme yoktur.

Günümüzde de pek çok akım, ekol ve grup kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Yine de ortak yönleri, ruh denilen içsel unsurun varlığını kabul etmeleridir. ABD’de adında spiritüel sözcüğü bulunan, sayıları yüzü aşkın kurum, kuruluş, örgüt ve tarikat bulunmaktadır.

Ayrıca Bkz. Astral Seyahat

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews