Siyon Tarikatı

Siyon Tarikatı (Priory of Sion) çeşitli komplo teorilerinde geçen en az bin yıllık gizemli bir topluluktur. 1099 yılında kurulduğu söylenen topluluğun kendisini Hz. İsa’nın soyunu korumakla görevlendirdiği iddia edilmiştir. Batıdaki gelmiş geçmiş en etkili gizli örgüt olmasından tutun da Gülhaç aldatmacasına kadar pek çok yakıştırma yapılmıştır.

Siyon Tarikatı örgütünün Fransa tahtının varisi olduğunu iddia eden Pierre Plantard’ın uydurması olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat halen çeşitli popüler kültür ürünlerinde gerçek bir hikaye olarak tedavüldedir.

Aslında Pierre Plantard ve birkaç arkadaşı tarafından 1956 yılında bu adla bir cemiyet oluşturulmuştur ve Fransa kanunlarına göre kaydı yapılmıştır. Fransa’da dördüncü cumhuriyetin karmaşık ortamında monarşiye dönüş özlemi kuran Plantard, cemiyetin soyağıcını 12. yüzyıldaki bir Papalık fermanına göre Kudüs’te Siyon Dağında kurulu olduğu belirtilen Siyon Manastırına (Abbey of Sion) dayandıran sahte bir soyacağı hazırlamıştı. Plantard böylece kendi nesebini de monarklara ve şovalyelere dayandırabilecekti.

Bu amaçla bir takım sahte yazma ve parşömenler hazırladı. İddiasına göre bu parşömenler Ren kalesindeki (Rennes-le-Château) kilisesinde tadilat yapan Peder Bérenger Saunière tarafından gizli bir bölmede bulunmuştu. Plantard, Gérard de Sède adlı yazarı ikna edip ona gizli bir hazinenin anahtarının bulunduğunu anlatan “Ren’in Altınları” ve “Ren Kalesinin Lanetli Hazinesi” adlı kitapları yazdırdı.

Dokümanların sahte olduğundan habersiz olan Henri Lincoln adlı İngiliz araştırmacı da bu hikayeye inanmış, ve bu konuda BBC için belgesel hazırlamıştır. Daha sonra Michael Baigent ve Richard Leich’le işbirliği yaparak “Kutsal Kan ve Kutsal Kase” isimli kitabı hazırlamıştır. Kitaba göre:

  • Priory of Sion’un kuruluşu 1099’a dayanmaktadır. Büyük üstadları arasında Leaonardo da Vinci ve Isaac Newton gibi ünlü isimler de bulunmaktadır.
  • Tapınak Şovalyeleri, bu cemiyetin askeri gücü olarak kurulmuştur.
  • Hareketin varoluş amacı Hz. İsa’nın Magdalalı Meryem vasıtasıyla devam eden soyunu korumaktır.
  • Magdalalı Meryem’in soyundan geldiği söylenen ve Fransa’yı 447 ve 751 yılları arasında yöneten Merovenj hanedanını tekrar tahta çıkarmayı amaçlamışlardır
  • Roma Katolik Kilisesi, ruhani gücünü korumak için hanedanı ve koruyucularını yoketmeye çalışmaktadır.
  • Bu tarikatın nihai hedefi “Kutsal Avrupa İmparatorluğunu” kurmak ve barış ve zenginlik devletini oluşturmaktır.
Üçlü, “Siyon Liderlerinin Protokolleri” başlıklı bir broşürü de hikayelerine katmıştır. Sözkonusu broşürün, Siyon Tarikatının varlığının en önemli delili olduğunu söylemişlerdir.

Ne var ki, Plantard 1993 yılında yapılan bir soruşturmaya şans eseri karışması neticesinde evinde birtakım sahte dokümanlar bulunmasından sonra, mahkemede sahte doküman hazırladığını ve tüm iddialarının tamamen asılsız olduğunu itiraf etmiştir. 2000 yılında da ölmüştür.

Plantard’ın itiraflarına rağmen hikaye tedavülde kalmaya devam etmiştir. Popüler kültürdeki son yansıması Dan Brown’un çok satan kitabı Da Vinci Şifresi olmuştur. Dan Brown’un kitabı büyük ölçüde Lincoln, Baigent ve Leich’ın kitabına dayanmaktadır.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews