Solipsizm

Solipsizim varolan tek şeyin “zihin” olduğunu iddia eden felsefi görüştür. Bu görüşe zihnin dışında herhangi bir varlığın bulunması mümkün değildir. İnsanın kendi zihni dışında varlıkları veya başka zihinleri bilmesi mümkün değildir, ve bunlar var olamazlar da. Materyalist bakış açısının reddedilmesi solipsizm için yeterli değildir, başka zihinlerin varlığı da reddedilmelidir.

Tarihte solipsizm birçok filozofun karşı savunma gereği duyduğu septik (şüpheci) bir hipotez olarak var olmuştur. Fakat fiziki bir dünyanın varolduğu düşüncesini de, solipsizmi de çürütmek imkansız gibidir.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews