Telema (Thelema)

Yunanca kelime anlamı: irade, istek. Ünlü okültist Aleister Crowley tarafından oluşturulan ve The Book of the Law (Yasa Kitabı) adlı kitabında anlatılan dini ve felsefi görüş. Thelema düşüncesinin kökeni 16. yüzyıl Fransız keşişi François Rabelais’e dayanır.

Rabelais, Baba oğul iki devin satirik hikayesini anlattığı Gargantua ve Pantagruel adlı kitabında, Gargantua tarafından kurulan Theleme Manastırından bahseder. Burada insanlar kendi istek ve arzularına göre yaşamaktadırlar ve uymaları gereken tek kural “Ne istersen onu yap” (Do What Thou Wilt) kuralıdır. Rabelasi, bu manastırdaki yaşamı anlatırken aslında zihnindeki bir ütopyayı dillendirmektedir.

Aleister Crowley’in Thelema felsefesi de Yasa Kitabında geçen iki ifadeye indirgenebilir.

  • “Ne istersen onu yap,” yasanın tümü olmalıdır. (Do what thou wilt shall be the whole of the Law)
  • Aşk yasadır, iradeye bağlı aşk. (Love is the law, love under will)
Her Telemit’in görevi, Doğru İradeyi (True Will) keşfetmektir. Doğru İrade, aktığı yolda hiçbir engelle karşılaşmayan, çünkü tüm Evren tarafından desteklenen iradedir. İki ayrı doğru irade hiç bir zaman çakışmaz, çünkü her birinin kendine has güzergahı vardır. Doğru İradeyi bulma uğraşısına Crowley “Büyük İş”(Great Work) adını vermiştir. Bunun temeli aşk, ve bütünle birleşmedir. Bu anlamda Buddhism ve Hinduizm’le paralellikleri bulunur.

Telema’nın, Yasa Kitabında anlatıldığı şekliyle, antik Mısır’dan alınma bir kozmolojik görüşü, büyüleri ve etik anlayışı da bulunmaktadır.

Ayrıca Bkz. Aleister Crowley, Doğu Tapınakçıları Locası

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews