Hristiyan Siyonizmi (Hristiyan Siyonistler)

Hristiyan Siyonistler, Yahudilerin kendi kutsal topraklarına dönmelerini ve 1948 yılında İsrail Devleti’nin kurulmasını, Tevrat ve İncil’deki geleceğe dair haberlerin gerçekleşmesi olarak gören Hristiyan gruptur.

Özünde teolojik bir inanç olan Hristiyan Siyonizmi, Yahudilere veya Yahudiliğe yönelik özel bir sempatiyi gerektirmez. Fakat yine de Hristiyanlığın Yahudi kökenine özellikle dikkat çekerler. Hz. İsa’nın kendisinin de Yahudi olması ve özellikle Yahudilere peygamber gönderilmiş olması onlar için önemlidir. Kitab-ı Mukaddes’de pek çok kez geçen “seçilmiş kavim” ifadesinin Yahudileri kastettiğine ve ahir zamanda Mesih yeryüzüne geri döndüğünde birçok Yahudinin bu kez onu kabul edip İbrani bir Hristiyanlığı ortaya çıkaracağına inanmaktadırlar.

Bu yüzden, İsrail’de yaşayan halkı da bu “seçilmiş kavim” içinde görmekte kutsal kitaptaki kehanetlerin gerçekleşmesi için Yahudi Siyonizmini özellikle desteklemekte, ve “Yahudi restorasyonu”nun gerçekleşmesi için gayret sarfetmektedirler.

Yahudi restorasyonuna ilişkin Hristiyan inanışı tarih boyunca çeşitli şekillerde varolmuş olsa da, modern dünyada en belirgin şekilde 19. yüzyıl başlarındaki İngiltere’de gündeme gelmeye başlamıştır. Bugün ifade edilen anlamda Hristiyan Siyonizmini popülerleştiren ise Cyrus Scofield (1843-1921) isimli evanjelist olmuştur. Scofield belli olaylar gerçekleşmeden Hz. İsa’nın yeryüzüne gelmeyeceği doktrinini yaymıştır.

Scofield, yaşanan dönemin bir ara dönem olduğunu ve Kilise’nin yahudi olmayanların kurtuluşunu sağladığını ama Hz. İsa’nın mesajının asıl muhatabı olan Yahudilerin Tanrı’nın farklı bir planına tabi tutulmakta olduğunu öne sürüyordu. Buna göre, Kilise sonunda “Göğe Yükseliş” (rapture) ile ortadan kalkacak ve Yahudiler tekrar Tanrı planında aktif hale geçecekti.

Scofield, 1900’lerin başında Kitab-ı Mukaddes’in Yahudilerin kutsal topraklara ve özellikle Kudüs’e döneceğini haber verdiğini yazıyordu. Ek olarak, İslam’ın kutsal mekanlarının yıkılacağını ve Kudüs’teki Büyük Tapınağın yeniden inşa edileceğini öngörüyordu. Böylece Kilise Çağı sona erecek, Deccal ortaya çıkacak ve Mesih gelip inananları kurtaracaktı.

Bugün Amerikan toplumunda en yaygın Hristiyan mezhebi olan Evanjelikler arasında Hristiyan Siyonizmi büyük popülariteye sahiptir. Cumhuriyetçi partideki etkinliklerini Amerikan politikasına da yansıtmaktadırlar. Cumhuriyetçiler yönetimde olduğunda ABD Filistinlilerin acılarına daha duyarsız kalmakta ve İsrail’e büyük destek vermektedir. Neo-muhafazakarların bu inanca sahip oldukları ve politikalarını buna göre belirledikleri ifade edilmektedir.

Hristiyan siyonistlerle ilgili anahtar kavramlardan biri, Mesih’in yeryüzüne inmesi ve Krallığını kurması için gerçekleşmesi gereken olaylara zemin hazırlayarak bir nevi “Tanrı’yı kıyamate zorlama” gayreti içinde olmalarıdır.

Ayrıca Bkz. Armageddon, Tribülasyon, Evanjelikalizm

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews