Evanjelik Hristiyanlık (Evanjelikal Hristiyanlık, Evanjelikalizm)

Evanjelik Hristiyanlık daha çok Protestan kilisesi içindeki muhafazakar kesimi temsil eder. Terim olarak Evanjelizm ile karıştırılmaktadır. Evanjelizm, Tanrı sözünün, yani İncil’in, yayılması ve “müjde”nin Hristiyan olmayan kitlelere ulaştırılması misyonunu ifade eder. Evanjelist, bu misyona sahip çıkan kişi anlamına gelirken, Evanjelik tutucu Protestanları ifade eder. Evanjelik Hristiyanlık, evanjelizm misyonuna sahip çıkmakla birlikte, yine aynı misyona sahip çıkan liberal Protestanlardan muhafazakarlıkları ile ayrılırlar.

Evanjelik Hristiyanlık bugün daha çok Amerika’daki Protestanlar arasında yaygındır. Fakat, Martin Luther, reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullandığından, Kıta Avrupası'nda Evanjelik (Alm. Evangelisch) kelimesi, Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

Bugün Evanjelik Hristiyanlığı tanımlayan duruş, aşırı muhafazakarlıkları ve sert politik yaklaşımlarıdır. Evanjeliklere, Hristiyan Siyonistler de denilmektedir. ABD toplumunda sayıları 60 milyona ulaşan bir kitleye ve Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir güce sahiptirler. ABD dışındaki Anglo-Sakson dünyada da etkindir. Tüm dünyada 150 milyon taraftarı olduğu sanılmaktadır.

Ayrıca Bkz. Hristiyan Siyonizmi

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews