Dürzilik

6. Fatımi halifesi Hakim Biemrillah, etkileri günümüzde de devam eden ilginç bir kişiliktir. Hakim, daha 11 yaşındayken, 996 yılında Fatımi ordusundaki Berberi alayları tarafından halife ilan edilmiştir. Takma adı “Çılgın Halife” olan bu kişi, Dürzi inancına adını veren İsmaili Dai’si Muhammed ad-Darazi ibn İsmail tarafından “ilahi varlığın cisimleşmiş hali, insan biçiminde görünümü” olarak tanıtılmıştır.

Hakim de bunu kabullenmiş ve 1017 yılında açıkça ilan etmiştir. Dürzi takvimi bu yılda başlar. Hakim, bundan sonra kendi etrafında şekillenen bu garip inancı yaymak için misyonerler göndermeye başlamıştır. Sonuçta, Mani dininin ve Hıristiyanlığın derin izlerini taşıyan ve Dürzi olarak anılan inanç biçimi, Halife Hakim’in eliyle İsmaili Şiası’ndan ayrılan bir kol olarak ortaya çıkmıştır.

Hakimin eylemleri Fatımi hanedanı içinde de pek çok huzursuzluğa neden olmuş ve 1021 yılında bir gece yürüşü sırasında ortadan kaldırılmıştır. Kardeşleri tarafından öldürüldüğüne inanılmaktadır. Cesedinin bulunamamış olması nedeniyle Dürziler onun göğe çekildiğine ve birgün geri gelip hakimiyetini tekrar tesis edeceğine inanmaktadırlar.

El-Hakim'den sonra gelen Fatimi halifesi onun doktrinlerini suç ilan etmistir. Dürziler kısa bir süre daha aktif propagandaya devam ettikten sonra içe kapanık ve genişlemeyen bir topluluk haline gelmişlerdir. Bugün Lübnan’da azınlık olarak varlıklarını sürdüren Dürzilerin gizliliğe aşırı önem vermeleri nedeniyle haklarında çok fazla şey bilinmemektedir.

Dürziler haçlı seferleri sırasında Hristiyanlara yardımcı olmuşlar hatta onların yanında savaşmışlardır. Tapınak şövalyelerinin karşılaştığı ve etkilendiği akımlar arasında Haşhaşilik yanında Dürziliğin inanç sistemi ve ezoretik uygulamalarının da yer aldığı iddia edilmektedir. Hatta daha sonra ortaya çıkan masonluğun temelinde de İslam dünyasındaki bu tür gizli örgütlenmelerin yattığı söylenmektedir.

Ayrıca Bkz. Fatımiler

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews