Nibiru

Babillilere göre Nibiru, Tanrı Marduk ile ilişkilendirilen bir gök cismiydi. Kelimenin Akkadça olduğu sanılmakta ama ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bu yüzden Nibiru yerine Marduk ismiyle anıldığı da olur. Babillilerin yaratılış destanı Enuma Elish’in V. Tablet’inin Kinnier Wilson tarafından yapılan çözümlemesinde ni-bi-ri kelimesi “kutup yıldızı” olarak çevrilmiştir. Daha sonraları Nibiru’nun Merkür veya Jüpiter olabileceği düşünülse de, bazı yazarlar güneş sistemimizde bu isimde ayrı bir gezegenin zaten bulunduğunu iddia etmişlerdir.
Bu iddialar bilim çevrelerinde pek kabul görmemektedir. Fakat konu etrafında hayli hacimli bir literatür oluşmuş durumdadır. Bu iddialarda Zecharia Sitchin adlı yazar başı çekmiştir. Sitchin, Nibiru’nun güneş sistemi içinde yer alan bir gezegen olduğunu ve aşırı derece eliptik yörüngesi nedeniyle ancak 3600 (3630, 3654 veya 3661) yılda bir dünyamızın yakınından geçtiğini iddia etmiştir. Sitchin, bu bilgilerin Sümer ve Babil kayıtlarında yer aldığını iddia etmektedir.

Sitchin, Nibiru gezegeninin yine farazi bir başka gezegen olan Tiamat ile çapışmasından sonra Dünya ve Ay’ın oluştuğunu iddia etmektedir. Nibiru gezegeninde yaşayan çok gelişmiş Anunnaki medeniyeti, bu çarpışmadan kurtulmuş ve daha sonra dünyaya gelmişlerdir. Sitchin’in iddiasına göre Anunnakiler genetik bilgilerini kullanarak dünyada önce kendilerine köle olarak insanları yaratmışlardır. Sonra da Nibiru ile birlikte çekilip gitmişlerdir. Sitchin, Anunnaki’nin Nibiru üzerinde yaşmaya devam ettiklerine inanmaktadır.

Bir başka iddiaya göre Nibiru bu çarpışmadan kurtulmasına rağmen özelliğini kaybetmiş ve bugün bir kahverengi cüceye dönüşmüştür. Gezegenin geçişi esnasında çekim gücü ile dünyada depremler, sellere ve benzeri afetlere yol açtığı iddia edilmektedir. Geçmişteki geçişleri esnasında Antartik buz tabakasının oluşması, Nuh tufanı vs. afetler yaşandığı ve Tevrat ve İncil’de geçen pek çok büyük olayın ve tarihteki büyük değişimlerin bu geçişlerle alakalı olduğu da iddialar arasındadır.

Konuyla ilgili bir başka kişi de Zeta adını verdiği insan dışı varlıklarla iletişimde olduğunu iddia eden Nancy Lieder’dir. Lieder, ZetaTalk isimli web sitesinden uzun yıllar Nibiru’nun (Planet X) 2003 yılında dünyanın yakınından geçeceğini ve dünyada kıyamete yol açacak büyük yıkımlar yaşanacağını iddia etmekteydi. Hatta Armageddon mitinin bununla alakalı olduğunu söylemiştir. Fakat bu kehanetler doğru çıkmamıştır.

2003 yılında kehanetin gerçekleşmemesinden sonra gündeme gelen tarih 2012’dir. Bu tarihin, aynı gezegenin hareketine dayanarak düzenlendiği iddia edilen Maya takvimindeki 3600 yıllık döngünün sonuna denk geldiği iddia edilmektedir. Hatta tam olarak 21 Aralık 2012 tarihi verilmektedir.

Bilimadamları Nibiru gezegeninin varlığına inanmamaktadır. Öncelikle bu kadar aşırı derecede eliptik yörüngeye sahip bir gezegenin yörüngesinin istikrarsızlaşacağı düşünülmektedir. Ayrıca güneşten bu kadar uzaklaşan bir gezegende karbon ve sus esaslı hayatın gelişmesi ve devam etmesi mümkün değildir. Eğer bir başka iddiada olduğu gibi gezegen kahverengi cüce aşamasını yaşıyor ise yaydığı ışımaların astronomlar tarafından farkedilmesi gerekirdi.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews