Hermes (Hermes Trimegistus)

Hermes, Zeus ile Titanlar soyundan Atlas’ın kızı Maia'nın oğludur. Bir başka adı Argiphontes'tir. Sınırların ve onları geçen gezginlerin, çobanların, atletlerin, şair ve ediplerin, ölçülerin ve ticaretin, bütün bunların yanı sıra da hırsızların ve yalancıların tanrısıdır.

Hermes aynı zamanda tanrıların mesajlarını insanlara taşıyan bir aracı ve çevirmendir, ve bu işte İris ile ortaktır. Yabancılarla aramızdaki sınırları ortadan kaldıran bir çevirmen, bir hermeneus’tur. Yorum bilimi “hermenütik” etimolojik ve epistemolojik olarak Hermes’e dayanmaktadır.

Eski Yunan efsanelerinde Hades ve Persephone dışında yeraltı dünyasına serbestçe geçebilen tek tanrıdır. Yeni ölen insanların ruhlarını Hades’e o teslim eder. Yunanistan’ın her yerinde Hermes’e adanan tapınaklar bulunmakla birlikte, asıl merkez, adına Hermoea adı verilen festivalin düzenlendiği Arcadia’daki Phenos kenti idi.

Yunan dininin Roma adaptasyonunda Hermes, Roma tanrısı Merkür’dür ve benzer şekilde tüccarların tanrısıdır.

Hermes, eski Mısır ilahı Thot ile de benzer özellikler göstermektedir. Thot, Osiris’in habercisidir. Habercilik, aydınlatıcılık, rehberlik ve aracılık fonksiyonları olan bir ilahtır. Ayrıca, ruhlara ölüm sonrasında da rehberlik eder; kimi başarılı ruhları onları eğitip yükseltecek Osiris’e getirir, başarısız ruhları ise arınma işlemi geçirmelerinden sonra yeni bir doğuma sevkeder. Eski Yunan tanrısı Hermes’in, bazı fonksiyonları bakımından eski Mısır ilahı Thot’a benzemesi, bu ilahın Yunan’a Mısır geleneğinden geçmiş olduğu görüşünü desteklemektedir.

Eski metinlere göre Hermes-Thot aynı zamanda eski Mısır’da yaşamış bilgedir. Hermes-Thot kimilerine göre bir inisiye, kimilerine göre bir peygamberdi. Eski Yunanca metinlerde bilge Hermes’in, majinin, simyanın, astronominin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olduğu söylenir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir. O bir bilim adamı, yönetici ve dini-mistik önder olduğu için bu sıfatı kazanmıştır.

Okültist James Churchward’a göre, o, Mu ve Atlantis dönemindeki tek tanrılı dini, İ.Ö.16.000 yıllarında Mısır’a getirmiş Atlantisli bir bilgedir. Murry Hope gibi kimi araştırmacılar bu yitik kıtalardaki tek tanrılı dinin Sirius kültürü yani Sirius kökenli bir öğreti olduğunu ileri sürerler.

Kimilerine göre, Hermes-Thot’dan Tevrat’da Enoch (Hanok) Peygamber ve Kuran’da İdris Peygamber adıyla söz edilmektedir.

Ayrıca Bkz. Hermetizm

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews