Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909)

Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, ünlü Fransız okültistlerindendir. Antoine Fabre d’Olivet’ten etkilenmiş, fikirleriyle Gérard Encausse’ı (Papus) etkilemiştir. Sinarşi terimini ezoterik anlamıyla ilk kullanan kişidir.

Saint-Yves, üst varlıkların dünyada varolduğuna ve onlarla telepatik ilişki kurulabileceğine inanıyordu. Ona göre bu üst varlıklar, efsanevi yer altı ülkesi Agartha’da yaşıyorlardı. Batı dünyasına Agartha’yı duyuran ve ününü yayan kişi Saint-Yves olmuştur. Onun kullandığı biçimiyle “sinarşi” terimi de, dünyayı bu üstün bilgelerin yönetimine bırakma projesidir.

İddiaya göre, başlarında Hardjij Scharipf adında bir prensin bulunduğu bir grup doğulu inisiye, Saint-Yves’i ziyaret etmiş ve Agartha adında bir ülkeden ve bir organizasyondan bahsetmişler ve bir yolculuğa davet etmişlerdir. Gelenekçi akımın kurucusu Rene Guenon onun (Hindistan Yolcuğu) Mission de l’Indie kitabında Agharta yolculuğuna ilişkin yazdıklarına dayanarak Agartha’yı mistik geleneğin önemli bir bileşeni olarak kabul eden yorumlar yapmıştır.

Saint-Yves, L'Archéomètre isimli kitabında evrensel bir uyum sistemi; yani sesler, renkler, harfler, astrolojik simgeler arasında birleştirici bir yapı, yani bir Archéomètre kurmaya çalışmıştır. Archéomètre, antik öğretilerin araştırılmasına imkan verecekti. Kitap, pek çok felsefi, bilimsel, okült ve dini sistemi etüt etmekte de onların evrensel gelenek ve bilim ağacındaki yerlerini tayin etmeye çalışmaktadır. Archéomètre Yunanca’da kabaca “ilke ölçüsü” anlamına gelmektedir.

Sözkonusu sistem, bir ucu “kutsal sanduka”ya uzanan bir dizi sembol ve bunların yorumlarına dayalıydı. Aynı adı taşıyan bir figürle de ifade edilen Archéomètre sistemi, orijinal Atlantis alfabesini de içeriyordu. Saint-Yves Archéomètre’nin bütün dinlerin ve antik geleneklerin anahtarı olduğunu iddia etmiştir.

Saint-Yves’in fikirlerinden etkilenen Papus tarafından kurulan Martinist tarikatı içinde, çok sayıda hayranı olmuştur. 1909 yılında ölen Saint-Yves, Notre Dame mezarlığında yatmaktadır.

Bkz. Sinarşi, Gérard Encausse, Agartha

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews