Gelenekçilik

Gelenekçilik, Fransız sufi Rene Guenon (1886-1951) ile bugünkü drumuna kavuşmuş bir metafizik ekoldür. Rene Guenon’dan sonra en önemli temsilcileri Frithjof Schuon ve Ananda Coomaraswamy’dir. Ayrıca Titus Burckhardt, Martin Lings ve Seyyid Hüseyin Nasr da geleneği takip eden diğer önemli kişiliklerdir.

Aydınlanmayı ve ilericiliği reddeden gelenekçi yazarlar, modern medeniyeti bir yanılsama ve çürüme olarak görürler ve Kali Yuga (Hindu kozmolojisinde karanlık çağ) olarak isimlendirirler. “Modern yanlışa” karşılık olarak ilahi hikmeti ve kadim geleneği önerirler. Bu gelenek insanlığın doğuşundan bu yana yaşamakta ve peygamberler ve dini önderler tarafından canlandırılmaktadır. Gelenek, insan aklının ürünü değil, onu geldiği ilahi kökene bağlayan ve Allah tarafından verilen ilahi prensiplerdir.

Dinler görünüşte çok farklı biçim ve şekiller alsalar da, özde hepsi aynı Geleneğin ifadesidirler. Gelenekçilere göre tarihsel olarak farklı güzergahlar izlemiş olan inançlar aynı ilahi kökene bağlı oldukları gibi, aynı metafizik prensipler üzerinden de işlemektedirler ki buna “sophia perennis” de demektedirler.

Gelenekçilere göre semitik dinler (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) egzoterik/ezoterik (zahiri/batıni) boyutlara sahiptirler. Dinin zahiri yönünde biçimsel ritüeller ve dogmatik inançlar vardır. Entelektüel olmaktan ziyade duygusal bir hitabı bulunmaktadır. Dinin ezoterik yönü ise dışa dönük yüzünü tamamlamanın ötesinde anlamlar içerir. O, kabuğa nispetle çekirdek, bedene nispetle ruh gibidir. İşte Gelenek denilen de tam olarak budur. Tamamen metafizik bir öz olan Geleneğin amacı, teolojik dogmaları ve rasyonalist sınırlamaları aşarak varoluşun daha ileri aşamalarını gerçekleştirmektir. Bireysel olanın en temel olan İlahi İlke ile birleşmesi sonucu ortaya, Rene Guenon’un “Yüce Kimlik” dediği şey çıkacaktır.

Semitik dinlerin aksine, doğu dinlerinde zahiri/batıni ayrımı yoktur. Bu yüzden Guenon daha anlaşılır olmak için Hindu terimlerini kullanmıştır. Geleneğin Hinduizmdeki karşılığı Sanathana Dharma’dır. İslam tarihinde Ezeli Hikmet veya Halidi Hikmet olarak ifade olunan kavramın Geleneğe karşılık geldiği söylenmektedir.

Ayrıca Bkz. Rene Guenon

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews