Leo Strauss (1899-1973)

Almanya doğumlu Yahudi asıllı siyaset felsefecisidir ve klasik siyaset felsefesinin en büyük isimlerinden biridir. Kariyerinin büyük bölümünü Chicago Üniversitesi’nde geçirmiş ve düşüncelerine bağlı birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Leo Strauss, 21. yüzyılın başında Amerikan politikasında büyük etki sahibi olan neo-muhafazakarlık düşüncesinin en büyük entelektüel kaynağı olarak kabul edilmektedir. Strauss, Hitler´e iktidar yolunu açtığı için sonradan Anayasa Mahkemesi başkanlığına getirilen hocası Carl Schmitt´ten önemli ölçüde etkilenmiştir. Schmitt’in parlamenter sisteme yönelik ciddi eleştirileri vardır. Fakat Strauss onu bile yeterince radikal bulmamaktadır.

Hocasına 70 yıl önce yazdığı mektupta hayata bakışını şöyle özetler: “İnsan doğası gereği kötü olduğu için, egemenliğe ihtiyaç duyar. Ancak, egemenlik insanları bir birlik içinde başka insanlara karşı birleştirilerek kurulabilir. İnsanların birleşmesi mecburen başka insanlara karşı bir akittir”. Strauss’da “düşman” kavramı merkezi bir yer teşkil eder. Düşman bulunamazsa bir tane yaratmak kaçınılmazdır.

Strauss’un izleyicileri birbirine bağlı ve etkili bir siyasi topluluk oluşturmuşlardır. Hiçbir zaman iyi ve barışçı bir dünya düzeninin kurulabileceğine inanmazlar. Örneğin, sürekli kuşkuyla baktıkları Birleşmiş Milletler gibi bir teşkilat felsefeleri gereği işe yaramaz, bu yüzden var olmasına bile gerek yoktur.

Amerikalı muhalif politikacılardan Lyndon LaRouche, Leo Strauss’u uluslararası bir sinarşi komplosu ile ilişkilendirmektedir. Carl Scmitt’in öğrencisi olan ve Rus asıllı Fransız sinarşist Alexandre Kojève ile ilişkileri bulunan Leo Strauss’un, sinarşistlerin Büyük Buhranı takip eden dönemde Hitler ile yapmak istediklerini, II. Dünya Savaşından sonra ABD ile gerçekleştirme amacında olduğunu ve bunu da öğrencileri olan bugünkü neo-muhafazakarlar vasıtasıyla gerçekleştirmeye yaklaştığını iddia etmektedir.

Gerçekten de, ABD’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı ve şu anki Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Strauss’a öğrencilik yapmıştır. Wolfowitz’a bağlı çalışan ve Pentagon’da istihbaratla ilgili Özel Planlar Dairesinin başındaki Abram Shulsky, Strauss’un başka bir öğrencisidir. Harvey C. Mansfield, Strauss’ın önemli takipçilerindendir. Mansfield’in öğrencileri olan Andrew Sullivan, Elliott Abrams, Alan Keyes, Richard Pearle, William Kristol ve Irving Kristol kendilerini Straussçu (Straussian) olarak nitelendiren ekipten olup George Bush yönetiminin politikalarına yön vermişlerdir.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews