Kutsal Sandık (Ahit Sandığı)

Kutsal sandık, Yahudi kutsal metinlerine göre, Hz. Musa’ya verilen 10 Emrin yazılı olduğu tabletleri içeren bir sandıktır. Daha sonra Hz. Musa ve Hz. Harun’a ait bazı eşyalarla orjinal Tevrat yazmalarının da sandığa konulduğu söylenmektedir. Allah’ın emriyle inşa edilen kutsal sandık, Yahudilerin seferlerinde orduyla birlikte götürülürdü. Tamamen örtülen sandığı taşıyanlar bile görmezlerdi.
Kutsal sandık, M.Ö. altıncı yüzyıldan beri kayıptır. Babillilerin bu tarihlerde Kudüs’ü işgali sırasında yok edilmiş ya da gizlenmiş olabileceği söylenmektedir. Şu anda sandığın nerede olduğu bilinmemektedir. Sandığın saklandığı söylenen yerler arasında Kudüs’teki Tapınak tepesi başta gelmektedir. Sandığı aramak için Tapınak Şövalyelerinin bu dağın ve tüm Kudüs'ün altını üstüne getirdikleri, ancak bulamadıkları söylenmektedir. Sandığın, Babilliler gelmeden önce Kudüs’ten çıkarıldığını söyleyen efsanelere göre Etiyopya’ya gitmiştir. Oradan’da Mısır’a taşınmıştır. Halen birçok profesyonel ve amatör araştırmacı kutsal sandığın peşindedir.

İslam kaynaklarında da kutsal sandıkla ilgili bilgiler mevcuttur. Bakara Suresinin 248. ayetinde şöyle denilmektedir: “Peygamberleri onlara şöyle dedi: "Onun (Talut’un) hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin, Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz, sizin için kesin bir delil vardır."

Hafız Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad 'El-Fiten' adlı kitabında Süleyman b. İsa'dan şöyle rivayet etmiştir: “Tabutu sekine denilen kutsal sandık, Mehdi'nin eliyle Taberi'ye gölünden çıkarılacak ve Beyt-i Makdis'in kapısı üzerine konulacaktır. Yahudiler bunu görünce, çok az müstesna olmak üzere müslüman olacaklar."

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews