Armageddon

Armageddon (Har-Magedon olarak ta telaffuz edilir) iyi ve kötü arasındaki savaşın zirve noktası sayılabilecek büyük bir savaşı ifade etmektedir. Yeni Ahit’te yer alan ve yoğun olarak geleceğe yönelik kehanetlerden bahseden Vahiy Kitabında geçmekte ve genellikle kıyamete yakın zamanda gerçekleşecek ve büyük bir yıkım ve kıyıma sahne olacak bir savaşı ifade etmek için kullanılmaktadır. Sözkonusu kitaptaki ilgili ayetler şöyledir:

“Altıncı melek (gazap) tasını büyük Fırat nehrine boşalttı ve doğudan gelen krallara yol açmak için suyu kurudu. Ve ejderhanın, canavarın ve yalancı peygamberin ağızlarından kurbağa gibi fırlayan üç fena ruh gördüm. Bunlar dünyanın her yerindeki krallara gidip onları Yüce Tanrı’nın büyük günündeki savaş için toplayan ve alametleri gerçekleştiren şeytani ruhlardır. Ve sonra İbrani dilinde Harmagedon denilen bir yerde toplandılar.”

(Vahiy 16:12-16)
Pasajda geçen ifadelerde belirsizlik vardır. Bölgedeki toplanmadan sözetmekte fakat gerçek bir çatışmadan bahsetmemektedir. M.S. 67 yılında o bölgede Kudüs’e yönelik bir saldırı için büyük bir Roma ordusu toplanmıştır. Fakat Vahiy kitabının başka bir bölümünde doğudan gelen 200 milyon kişilik bir ordudan bahsediliyor olması, Hıristiyanları bu savaşı gelecekte aramaya yöneltmiştir.

Harmagedon’un aslında İbranice Har Megido (Megiddo Tepesi) ibaresinden türediği ifade edilmiştir. Megiddo, Eski Ahitte’de çeşitli yerlerde geçmektedir. Ayrıca tarihte önemli savaşların cereyan ettiği bir yerdir. Örneğin M.Ö. 15. yüzyılda Mısırlılar ile Kenanlılar burada savaşmışlardır. M.Ö. 7. yüzyılda yine Mısırlılar bu defa Yahudilerle aynı yerde savaşmışlardır. Megiddo’da yapılan son savaş 1918 yılında İngilizler ile Osmanlılar arasında olmuş ve Osmanlıların bölgeden çekilmesi ile sonuçlanmıştır.

Bugüne kadar yapılan savaşlardan bazılarının büyük Armageddon olarak değerlendirildiği olmuştur. Örneğin I. ve II. Dünya Savaşları neden oldukları yıkımın ve can kaybının büyüklüğü nedeniyle Armageddon olarak değerlendirilmişlerdir. Fakat bu savaşların etkilerinden sıyrıldıktan sonra insanlar artık Armageddon’u daha ileride aramaya başlamışlardır.

Bazı Hristiyan mezhepleri arasında Armageddon inancı oldukça yaygındır. Bunlar arasında özellikle sayılması gereken Evanjelik Hristiyanlardır. Evanjeliklere göre bu savaşta Hz. İsa geri dönecek ve iyilerin zaferini elde edecektir. Bundan sonra “dünya saltanatını” kuracaktır. Bin yıllık bu saltanattan sonra ona inananlarla birlikte Cennete gidecek, diğer insanlar ise Cehenneme yollanacaktır.

Evanjeliklerin sözkonusu kehanetin gerçekleşmesini beklemekle kalmayıp, aktif olarak birtakım teoriler geliştirdikleri ve bu yönde adımlar attıkları söylenmektedir. Hatta bazıları bu gayretleri “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” olarak nitelendirmektedir. Bir ara Armageddon’un Komünist ve Kapitalist sistemleri arasında yaşanacağı iddia edilmiştir. Komünizm çöktükten sonra senaryoyu sarı ırkla (Çin) beyaz ırk arasındaki savaşa çevirmişlerdir. Fakat daha sonra bu teori de revaçtan düşmüş olup, en son teori Armageddon savaşına Orta Doğu’daki Arap-İsrail mücadelesinin neden olacağıdır.

Bu yüzden çoğu Evanjelik için Arap-İsrail barışı olumsuz bir gelişme sayılmıştır. Dolayısıyla, özellikle Amerikan Evanjelik Hristiyanları, İsrail-Arap gerginliğini ayakta tutmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu amaçla iki yıl önce yaptıkları Evanjelik Kongresine Sharon’u da çağırmışlar ve sonuna kadar İsrail’i desteklediklerini bildirmişlerdir.

Ortadoğu’daki son gelişmeleri ve Bush yönetimindeki yeni-muhafazakar ekibin yaptıklarını, bu bağlamda değerlendiren yorumlar çokça duyulmaktadır. Buna göre, bölgenin alev alması için her türlü çaba gösterilmektedir. Afganistan ve ardından Irak’ın karıştırılması ve İran ve Suriye’nin de sırada olduğunun duyurulması dikkate şayandır.

Ayrıca Bkz. Hristiyan Siyonizmi, Tribülasyon

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews