Nazizm

Nazizm, Nasyonal Sosyalist Almanya İşçi Partisinin (NSDAP) sahip olduğu siyasi ideolojinin adıdır. NSDAP, 1933-1945 yılları arasında Almanya’yı yönetmiş ve Almanya’nın II. Dünya Savaşını başlatmasına neden olmuştur. Bu savaş sonucunda Almanya yenildiğinde, parti lideri Adolf Hitler’in intiharı ile Nazi yönetimi son bulmuştur.

Partinin ideolojisi olan Nazizm, Alman ırkçılığına ve katı bir çalışma disiplinine dayanmaktaydı. Üstün Ari ırk olduğunu ileri sürdükleri Alman ırkının tüm dünyaya hakim olması için saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemişlerdir.

Nazizm’in komplo teorilerine konu olması daha çok Siyonistlerle işbirliği iddiaları bağlamındadır. Bu ilişki, Siyonistlerin Yahudileri Avrupa’dan arz-ı mevud’a (vadedilmiş topraklara) yönlendirme politikası kapsamında değerlendirilmektedir. Siyonistler’in Nazilere finansal destekte bulundukları ve Avrupa’da yaşayan Yahudileri Ortadoğu’ya yöneltmek için Yahudi karşıtı büyük bir kampanya yürütülmesini teşvik ettikleri öne sürülmektedir.

En kısa sürede en fazla Yahudiyi ne yapıp edip, bir şekilde Filistin'e getirmeyi hedefleyen Siyonizmin çabaları gerçekten de bir fiyaskoydu. Yoğun propagandaya rağmen, Kutsal Topraklar'a göç faaliyeti çok zayıf kalmıştı. 19. yüzyılın sonunda Filistin'de 50.000'den az Yahudi yaşamaktaydı. Bu rakam, Filistin halkının %7'sini oluşturmaktaydı. 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan iki sene sonra, nüfus hala 65.000'in üzerine çıkamamıştı. 1920 ile 1932 arasında geçen 12 yıl içinde, sadece 118.378 Yahudi daha Filistin'e getirtilmişti ki, bu da dünya Yahudi toplumunun yüzde biri bile değildi. Bu yüzden ciddi bir itici güç aranmaya başlamıştı.

Der Spiegel dergisinde yayınlanan bir makalede, siyonistlerin Nazilerin iktidarı ele geçirişini kendileri için olağanüstü bir tarihsel olanak olarak gördükleri aktarılmaktadır. Nazilerin samimiyetle Yahudi karşıtı oldukları kesin olmakla birlikte, Siyonistleri iyi yahudiler olarak nitelendirmişlerdir. 1935 Mayıs'ında SS Güvenlik Servisi Başkanı Heydrich, Siyonistlere ilişkin şöyle diyordu: "Kendilerine iyi dileklerimizle birlikte resmi desteğimizi de sunuyoruz."

Bu arada, Dünya Siyonist Örgütü Kongresi 1933'de Hitler´e karşı eylem çağrısını 43'e karşı 240 oyla geri çevirmişti. Ve yine bu örgüt Alman ekonomisinin dar boğazda olduğu bir dönemde Nazi Almanyası'na yönelik Yahudi boykotunu kırmıştır. Dünya Siyonist Örgütü, Yahudi boykotunu kırarak Tel-Aviv'de kurdukları Trust and Transfer Office Haavara adlı şirketle Alman mallarının Ortadoğu ve Kuzey Avrupa'da dağıtımını üstlenmiştir.

Siyonistlerin bu Nazi dostluğunun karşılığı olarak SS Güvenlik Servisi'nden Mildenstein, Siyonizm'e destek olmak için altı aylığına Filistin'e gitmiş; Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels 1934'de Der Angriff'e Siyonizmi öven on iki bölümlük bir rapor yazmıştır.

Ayrıca iddiaya göre siyonistler, Alman, silah yapımcılarına döviz kaynağı sağlamışlardır. Norden International Nickel Trust adlı şirketin Almanya için stratejik önemi olan hammaddeleri sağladığına dikkat çekilmiştir. Hitler'in iktidara gelmesinden bir yıl sonra IG Fabren Industrie adlı Alman şirketiyle, sözkonusu şirket arasında bir anlaşma imzalanmıştır.

Sonuçta Nazi politikası, Yahudileri, Avrupa’dan Ortadoğu’ya ve Amerika’ya yönlendirmiştir. II. Dünya Savaşından çok kısa bir süre sonra 1948 yılında bağımsız İsrail Devleti ilan edilmiştir.

Nazilerle ilgili bir başka husus da, Nazi mistisizmi olarak nitelendirilen ve Nazizm ideolojisinin arkaplanında yer alan, okült, ezoterik ve paranormal uygulama ve geleneklerdir. Bu bağlamda genelde Adolf Hitler’in şahsına mistik-dini bir nitelik atfedilir. Rudolf Hess, Heinrich Himmler ve Alfred Rosenberg gibi önde gelen Nazi liderleri okült akımlarla ilgilenmişlerdir.

Örneğinin Helena Blavatsky liderliğindeki teozofistlerin “kök ırklar” teorisi, içinde Naziler tarafından dönüştürülerek benimsenmiştir. Bu dönemde etkili olan okült cemiyetler içinde Aryan merkezli okült ve hermetik gelenekleri harmanlayan Ariozofi, Thule Cemiyeti, Vril Cemiyeti ve Armanizm sayılabilir.

Nazilerin politik irrasyonalizmi gözönüne alındığında, ideolojilerinin bu türden okült-mistik dayanaklarının bulunması akıl dışı değildir. Fakat Masonluk ve Gül-haç gibi belli bazı hareketleri de bastırmışlardır.

Ayrıca Bkz. Siyonizm, Thule Cemiyeti, Vril Cemiyeti

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews