Sefirot

Sefirah’ın çoğulu. Yauhudi Kabbalasında Ayn Sof olarak bilinen Tanrı’nın kendini Evrene ve İnsan’a bildirmek ve yansıtmak için yarattığı 10 tecellidir. Bu tecelliler sadece fizik evrende değil metafizik evrende de görünürler. Kabbala’da dört farklı alemden veya varlık boyutundan bahsedilir:

Atzilut - Tecelliler Alemi: Bu alemde Ayn Sof yayılır ama menşei ile hala bağlantılıdır.

Beri’ah - Yaratılış Alemi: Bu alemde yaratılışın henüz biçim kazanmamış ilk hali bulunur. En yüce melekler bu alemdedir.

Yetzirah - Biçimlenme Alemi: Bu alemde yaratılanlar biçim ve şekil alırlar

Asiyah - Ameller Alemi: Bu alemde yaratılış tamamlanmıştır ama halen ruhsal bir seviyededir. Daha ileri bir aşamada, içerdiği bütün yaratıklarla fiziksel alemin oluştuğu Asiyah vardır.

Bu dört düzleme yayılmış 10 sefirot bulunmaktadır.

  1. Keter: Hem hiç, hem de yaratışa hazırlanan Tanrısal iradenin ilk devinimidir. Sefer Yetzirah’a göre Yaşayan Tanrı’nın ruhudur.
  2. Hokmah: Bilgelik anlamına gelir. İkinci sefirahla birleşerek diğer sefirahları oluşturduğu için “Baba” da denir. İlksel nokta olduğu için boyutları yoktur ama içinde yayılma gücünü taşır.
  3. Binah: İkinci sefirahla birleşerek daha sonraki sefirahları oluşturduğu için “Ana” da denir. İlksel nokta olan hokmahı geliştirerek bir çember oluşturur.
  4. Hesed: Yücelik ve onun yanısıra Aşk ve Merhameti de temsil eder.
  5. Geburah: Adalet ve kararlılık anlamına gelir.
  6. Tiferet: Denge ve şefkat anlamındadır.
  7. Nezah: İstikrar anlamına gelir. Aynı zamanda zaferi ve sonsuzluğu simgeler.
  8. Hod: Yücelik anlamındadır.
  9. Yesod: Temel anlamına gelir. (Yesod Olam: Dünyanın temeli.)
  10. Malkut: Yeryüzü krallığını ve bilgi ağacını temsil eder.
Ayrıca Hokmah ile Binah arasına 13. yüzyılda eklenen Daat adında bir başka sefirah daha vardır.
Ayrıca Bkz. Kabbala

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews