İlluminati

İlluminati, gerçek veya hayal ürünü bir çok niteliğe sahip bir gizli cemiyettir. Geçmişteki en somut karşılığı aydınlanmacı bir gizli örgüt olan Bavyera Illuminati cemiyetidir. Dünya olaylarını kontrol eden Illuminati adında gizli bir perde arkası gücün olduğu iddia edilmekle birlikte, bunun Bavyera Illuminati teşkilatının bir tür devamı olduğu da söylenmektedir.

Bir perde arkası gizemli örgüt olarak Illuminati, daha çok Yeni Dünya Düzeni kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Illuminati (ya da aydınlanmışlar), dünyayı Yeni Dünya Düzeni denen yeni bir yapılanmaya götüren olayları planlayan kişiler olup, bu yeni düzen de aslında tüm dünyayı yönetecek faşist nitelikli bir hükümetten başka birşey değildir. Bu arada dünya nüfusunun önemli bir bölümü ortadan kaldırılacaktır.

Aydınlanma düşüncesinin radikal bir uzantısı olan Illuminati, kendilerine “perfectibilist” (mükemmeliyetçi) sıfatını takan ve öncülüğünü Cizvit kökenli Adam Weishaupt’un yaptığı bir grup serbest düşünür tarafından 1 Mayıs 1776 yılında kurulmuştur. Topluluk, önce Illuminati Tarikatı, daha sonra da Bavyera Illuminati Cemiyeti olarak tanınmıştı. Fakat 1777’de Bavyera’da yönetime gelen Karl Theodor, 1784’te bütün gizli örgütlerle birlikte Illuminati ve masonları da yasaklamıştı.

Kanunen yasak olsa da, pekçok etkin entelektüel ve ilerici politikacı kendilerini Illuminati üyesi addediyorlardı. Üyeleri masonlardan veya masonluktan ayrılmış kişilerden oluşuyordu. Fakat yine de Illuminati’nin masonluk teşkilatı tarafından desteklendiğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Masonluğun aksine, Illuminati’de Yüce Yaratıcıya inanma şartı yoktur. Hatta ateist ve agnostiklerin üye olabileceği bu türden tek örgüt olması hasebiyle, Illuminati içinde Tek Tanrıya inanan insanların sayısı çok az kalmıştır. Buna örgütün humanist ve kilise karşıtı tutumu da eklenince pek çok komplo teorisinde yer alan ateist dünya düzeni suçlamalarının dayandığı nokta daha anlaşılır hale gelmektedir.

Illuminati, kendi içinde çeşitli derecelerden oluşan bir rite sahipti. Üç asıl seviye kendi içinde alt seviyelere ayrılmıştı.

  • Ön seviye (Nursery) : Hazırlık (Preparation), Acemi (Novice), Minerval, Illuminatus Minor
  • Taş Ustalığı (Masonry) : Illuminatus Major, İskoç Şovalyesi (Illuminatus Dirigens)
  • Gizemler (Mysteries) : Küçük Gizemler: Prebyster, Regent; Büyük Gizemler: Magus, Rex
Illuminati’nin 10 yıl içinde tüm Avrupa’da yaklaşık 2000 üyeye sahip olduğu söylenmiştir. Goethe ve Herder gibi edebi şahsiyetler ve Gotha ve Weimar dükleri de hareketin cazibesine kapılan isimler arasındadır. Hareket Bavyera hükümetinin baskıları sonucu dağılma sürecine girmiştir.

Illuminati’nin komplo teorilerinin önemli bir figürü olma süreci, Abbé Augustin Barruél’in 1797 tarihli “Jakobenliğin Tarihine Işık Tutan Tanıklıklar” isimli kitabına kadar gitmektedir. Bu kitapta Barruél, Tapınak Şovalyelerini, Gülhaçcıları, Jakoben klübünü ve Illuminati’yi kendi zamanındaki Fransız Devrimi gibi olayların gizli planlayıcısı olarak itham etmiştir.

Öte yandan, İskoç masonu ve tabii bilimler profesörü olan John Robinson 1798’de “Tüm Avrupa Dinlerine ve Hükümetlerine Karşı Komplonun Delilleri”ni yayınlamaya başlamıştır. Bu kitap, Illuminati’yi hümanizm’i tüm dünya dinlerinin yerine ikame etmeye ve tüm milletleri tek bir hükümet çatısı altında toplamaya çalışmakla suçlamıştır. Daha sonraki yıllarda Bolşevik devrimini bile Illuminati ile ilişkilendirenler çıkmıştır.

Daha yakın zamanda Antony C. Sutton, Kurukafa ve Kemikler cemiyetinin Illuminati’nin Amerika uzantısı olarak kurulduğunu iddia etmiştir. Tomar ve Anahtar (Scroll and Key) cemiyetinin de Illuminati kökenli olduğu iddia edilmiştir. Tüm dünya halklarını tek bir faşist hükümetin yönetimi altına sokmaya çalışan perde arkası örgüt olduğu iddia edilen Illuminati hakkında sayısız teori üretilmiştir. Hükümetleri deviren, yenilerini belirleyen, suikast, şantaj, rüşvet ve beyin kontrolü gibi her yöntemi kullanan, bankaları ve finansal örgütleri kontrol eden, savaşları çıkaran ve destekleyen dev bir hayalet olarak lanse edilmiştir.

ABD kurucu babalarından ve üçüncü başkanı Thomas Jefferson, Illuminati’nin doğru bilgiyi ve ahlakı yaygınlaştırmaya çalıştığını, ama tiranlar ve despotlar nedeniyle bunu gizli yapmak zorunda kaldığını, bunun da cemiyete gizemli bir hava verdiğini söylemiştir. Aslında ABD kurucu babaları ve Illuminati ilişkisi hakkında da komplo teorileri hayli çoktur. Bir kısmı aynı zamanda mason olan ABD kurucu babalarının Illuminati ile bağlantılı olduklarını ve Birleşik Devletler Armasındaki göz ve yarım piramit imgelerinin Illuminati’nin işaretleri olduğunu ve cemiyetin Amerika üzerindeki gözetleyen gözünü temsil ettiğini söylemektedirler.

Dünyayı yöneten gizli hükümeti oluşturan Illuminati şebekesi içinde 13 soyun yer aldığı ve bunların Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild ve Russell aileleri olduğu da iddialar arasındadır.

David Icke, İngiliz Kraliyet Ailesi ile ABD başkanları arasındaki tarih boyunca süregelen iyi ilişkileri Illuminati bağlantısına yormaktadır. Fakat Icke ve benzerlerinin Illuminati teorisi oldukça sıradışı ve hayal ürünü gibi görünmektedir. Icke’ye göre yönetici elit piramidinin en tepesinde bulunanlar, şeytani bilinci temsil eden ama insan olmayan varlıklardır. 1999 yılında yazdığı bir kitapta Illuminati’nin tepesinde Draco burcundan gelen sürüngen insanımsılar (reptilian humanoids) olduğunu öne sürmüştür.

Bkz. Adam Weishaupt, Amerikan Merkez Bankası

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews