Agartha

Agartha (Agartta, Agarti) dünyanın merkezinde yer aldığı söylenen efsanevi medeniyettir. “Oyuk Dünya” (Hollow Earth) teorileri de bununla bağlantılıdır ve ezoterizmin gözde konularından biridir.

Agartha, yeraltında yaşadığı söylenen efsanevi ırklar için türetilmiş en yaygın isimlerden biridir aynı zamanda. Başşhehrinin Şambala (Shambala) olduğu söylenir. Şambala’nın diğer mitolojik isimleri arasında Yasak Ülke, Beyaz Suların Ülkesi, Işıklı Ruhlar Ülkesi, Yaşayan Ateşin Ülkesi, Yaşayan Tanrılar Ülkesi ve Harikalar Ülkesi de sayılabilir. Hindular, Vedaların kaynaklandığı şehir Aryavartha olarak adlandırırlar bu şehri. Çinlilere göre ise Hsi Tien veya “Batıdaki Cennet Hsi Wang Mu” olarak bilinir. Fakat Asya’daki en çok kullanılan ismi sessizlik ve sukunetin kenti Şambala’dır.

Bir zamanlar çok revaçta bir konu olmasına rağmen, 20. yüzyılda Nazileri dışarıda tutarsak daha az ilgi görmüştür. Teorinin modern bilim tarafından desteklenir bir yönü yoktur. Yeraltı dünyaları şeklindeki inanışın antik inançların bir türevi olduğu düşünülebilir. Özellikle yeraltında yaşayan Yunan Tanrısı Hades ve İbrani dinindeki ölülerin dünyası Sheol türünden motiflerin etkisi yadsınamaz. Ferdinand Antoni Ossendowski 1920 yılındaki kitabı “Canavarlar, İnsanlar ve Tanrılar” isimli kitabında Agartha’yı da işlemektedir.

Yeraltı medeniyetlerine ilişkin erken kaynaklardan biri, Willis Emerson’un, Olaj Jansen adlı Norveçli bir denizcinin biyografisi olduğu iddia edilen Dumanlı Tanrı (The Smoky God) isimli romanıdır. Bilim kurgu bir kitap olmasına rağmen, gerçek olduğuna inanan pek çok insan vardır. Kitapta, Jansen’in küçük yelkenlisiyle Kuzey Kutbundaki girişi kullanarak dünyanın merkezine doğru yolculuğu anlatılmaktadır. Jansen, yeraltında yaşayan ve boyu 3,5 metreye ulaşan insanların kolonilerinde iki yıla yakın yaşamış ve bu arada bu dünyayı aydınlatan “dumanlı” bir iç güneşe de şahit olmuştur. Emerson, Agartha ismini kullanmasa da, bu konuda sonraki eserler, Jansen’in gördüğü medeniyetin Agartha olduğunu iddia etmiştir.

Pek çok koloniden oluşan Agartha medeniyetinin yönetim merkezi Şambala kolonisidir. Bu insanlar, yerüstündeki savaş ve karışıklıklardan kaçarak buraya sığınmışlar ve burada biribiriyle bağlantılı şehirlerden ve kolonilerden müteşekkil medeniyetlerini oluşturmuşlardır.

Atlantis ve Mu uygarlığı arasındaki yıkıcı termonükleer savaş, bu medeniyetleri ve dünyayı yok etmiş, bunun sonucu olarak bugünkü Sahra ve Gobi ile Avusrtalya ve ABD’deki çöller ortaya çıkmıştır. İşte yeraltndaki şehirler bu medeniyetlerden arta kalan insanların ve bilimsel miraslarının korunmasında faydalı olmuştur. Yeraltında yaşayan insanların Atlantis ve Mu uygarlıklarının kayıp teknolojisine sahip olduklarına inanılmaktadır.

Bazı efsanelerde şu an barış içinde yaşayan yeraltı devletlerinin liderleri, Yüksek Üstadlar, Geleneğin Koruyucuları, Kamil İnsanlar, İzleyiciler, Gizli Yöneticiler ve Seth’in Çocukları gibi isimlerle anılmaktadır. Bu liderler, Antik Öğretiyi takip etmekte ve yeryüzü yaşamındaki mevcut devrenin gereği olarak yerüstünde yaşayan insanlara ilişki kurmamakta ve onlara karışmamaktadır. Fakat Agarta, dünya insanlığının tekâmülünde sorumluluk sahibidir. İlahi Hiyerarşi' ye hizmet eder. Dünyanın Efendisi ve "Kutup" olarak ifade edilen ve "Brahatma" veya "Brahitma" adıyla belirtilen Agarta'nın lideri, Dünya' yı sevk ve idare eden İlahi Hiyerarşi' nin fizik âlemdeki temsilcisidir.

Fransız okültist Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, Batı dünyasına Agartha’yı duyuran ve ününü yayan kişi olmuştur. İddiaya göre, başlarında Hardjij Scharipf adında bir prensin bulunduğu bir grup doğulu inisiye, Saint-Yves’i ziyaret etmiş ve Agartha adında bir ülkeden ve bir organizasyondan bahsetmişler ve bir yolculuğa davet etmişlerdir. Gelenekçi akımın kurucusu Rene Guenon onun (Hindistan Yolcuğu) Mission de l’Indie kitabında Agharta yolculuğuna ilişkin yazdıklarına dayanarak Agartha’yı mistik geleneğin önemli bir bileşeni olarak kabul eden yorumlar yapmıştır

Rene Guenon' a göre, burası, tradisyonlarda "Kutsal Dağ" ve "Dünyanın Merkezi" olarak ifade edilen yer olup, dünyanın tüm geçmiş dinleri ve kozmik öğretiler Agharta arşivinde kayıtlıdır ve birçok peygamber bu arşivleri incelemişlerdir. Mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve inisiyatik toplulukların Agartalılar ile ilişki içinde oldukları ileri sürülür. Rene Guenon'a göre, bu durum en çok, Türkler' in yaşadığı Orta Asya'da görülmektedir. Kimi yazarlara göre, Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki, "ataların kutsal mağaraları" ve bir mağaradan geçilerek ulaşılan "gizli ülke" inanışında Agarta sembolizmi bulunmaktadır. Tibet tradisyonlarına göre, Agartalılar şimdiki devrenin sonunda dışarı çıkacak ve Agarta' nın lideri yeryüzündeki kötülüğü yenecektir.

Agartha’ya başlıca girişin Mu uygarlığının merkezi kabul edilen Gobi Çölünde olduğu düşünülmekte, fakat inanışa göre bu giriş yüksek bir teknoloji ile gizlenmektedir. Agartha’ya girişin bulunduğuna inanılan diğer yerler şunlardır:

  • Kuzey Kutbu,
  • Güney Kutbu,
  • ABD’nin Kentucky eyaletindeki Mammoth Mağarası,
  • Brezilya’da Manaus, Matto Grosso veya Iguazu Şelaleleri,
  • İtalya’da Epomeo dağı,
  • Mısır’da Giza priamidi
İddiaya göre, Tibetliler antik bilginin ve yüksek teknolojinin koruyucusu Agartha ve Şambala şehirlerinin varlığına yüzyıllardır inanmaktadırlar. Biraz daha farklı bazı doğu inançlarına göre; kıta batarken Atlantis’i terkedip Asya’ya göç edenlerden, iyi rahipler ve müritleri müspet “Agarta” ülkesini, kötüler ise şiddet kenti “Şambala”yı kurmuşlardır. Bazı komplo yazarları, Adolf Hitlerin kötü Şambala rahipleri tarafından kontrol edildiğine inanmaktadırlar. Hatta Hitler’in böyle insanların oluşturduğu Thule Topluluğunun bir üyesi olduğu kabul edilir.

Bkz. Thule Cemiyeti, Alexandre Saint-Yves d'Alveydre

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews