Martinizm

Martinizm 18. yüzyılda Fransa’da yayılan ve dönemin en etkili akımlarından biri olan mistik bir harekettir. Martinizm ismi Joachim Martinez Pasquales’e dayanır. 1710 doğumlu olan Pasquales, hayatını Seçilmiş Papazlar (Elus Cohen) adını verdiği dini bir öğretiyi yaymaya adamıştı. Bütün fikirlerini birden açıklamak yerine parça parça açıklıyordu. 1772’de Haiti’ye giden Pasquales, orada 2 yıl kaldıktan sonra 1774’e Port-au-Prince kentinde öldü.

Onun öğrencilerinden biri de Fransız aristokratlarından Louis Claude de Saint-Martin adında biriydi. Pasquales’in hareketine katılmak için ordudaki görevinden ayrılmış bir subaydı. Harekete ünlü romancı Balzac’ın kardeşi tarafından dahil edilmişti. 3 yıl boyunca Pasquales’e sekreterlik yaptı ve Martinist aydınlamacılıkla ilgili herşeye yakından vakıf oldu.

Saint-Martin, Lyon’da “Hatalar ve Gerçek” (Des Erreurs et de la Verite) adında bir kitap yayınladı. Bu kitap 18. yüzyılın en etkin mistik düşünce eserlerinden biri kabul edildi. Bir süre sonra Elus Cohen’in törensel yönünden sıkıldı ve kendini daha fazla spiritüalizme ve mistisizme verebilmek için hareketten ayrıldı.

Saint-Martin bir süre sonra Paris’e gittiğinde orada çok iyi karşılandı. Çevresinde pek çok kadın da toplandığı için, kadınları dışlayan tarikat prensiplerini reddetti. Takipçilerini pek çok küçük spiritüel gruplara bölen Saint-Martin 1803’teki ölümüne dek bu gruplara ayrı ayrı dersler veriyordu. Bir süre sonra ikinci hocası kabul ettiği Jacob Boehme’nin yazma eserlerini keşfetti. Pasquales’in ve Boehme’nin öğretilerini harmanladı.

Ölümünden sonra da Saint-Martin’in fikirleri öğrencileri aracılığıyla Fransa’dan sonra Almanya, Danimarka ve Rusya’ya da yayıldı. Öğrencilerinden Henri Delaage tarafından 1880’de harekete kazandırılan Parisli genç bir doktor olan Gerard Encausse (Papus) daha sonra hareketin öncülerinden biri olacaktı. Papus ve arkadaşları, 1884’de Martinist hareket içindeki dağınıklığı gidermek amacıyla Martinist Tarikatı adını verdikleri bir örgüt kurdular ve başına Papus geçti. 1891’de Yüksek Meclis adını verdikleri 21 üyeli bir organ oluşturdular.

Gerard Encausse (Papus), hayatı boyunca derin tıbbi ve mistik bilgisine dayanarak 240 kadar kitaba imza attı. Bir yandan da tanınırlığı artıyordu. Avrupa’da pek çok siyasi yönetici ile iyi ilişkiler geliştirmişti. Papus, Rus Çarı II. Nikolay’ın davetlisi olarak devrimcilerle mücadelesinde tavisyelerde bulunmak için 1901, 1905 ve 1906’da Rusya’ya gitti.

Birinci dünya savaşı tarikatın neredeyse sonu oluyordu. Doktor olarak görev yapan Papus başta olmak üzere hareketin pek çok lideri savaşta hayatını kaybetti. Hayatta kalan üyeler ise kendi yollarını çizmeyi tercih ettiler. Fransız Martinistler Karl Wilhelm Naundorf’u hareketin varisi olarak görüyorlardı ve sinarşik bir tarikat olan Sinarşik Marinist Tarikatını (Ordre Martiniste et Synarchie-OMS) oluşturdular.

1891 yılındaki Martinist Tarikatı Yüksek Meclis’inin hayatta olan üyelerinden Augustin Chaboseau, Victor-Emile Michelet ve Lucien Chamuel 1931 yılında biraraya gelerek Papus’un kurduğu tarikatı canlandırmaya karar verdiler. Hareketin orjinal hali ile daha sonra ortaya çıkan gruplar arasındaki farkı ortaya koymak için harekete Geleneksel Martinist Tarikatı (Ordre Martiniste Traditionnel-OMT) adını verdiler. İlk büyük üstad olarak Victor-Emile Michelet seçildi. Onun 1939’daki ölümünden sonra Augustin Chaboseau ikinci büyük üstad oldu ve 1946’daki ölümüne dek bu görevi sürdürdü. Martinist inisiyasyonunu OMS’de alan Ralph Maxwell Lewis, 1939 yılında OMT tarafından ABD’de martinizmi başlatmakla görevlendirildi. 2. Dünya savaşı harekete büyük zarar verdi. Naziler bütün okült örgütler gibi Martinizmi de yasakladılar, pek çok üye Nazi kamplarında can verdi.

OMT’nin Avrupa ve ABD uzantıları halen varlığını devam ettirmektedir.

Martinist öğreti özünde Hristiyan ve Yahudi mistisizmini ve Kabbala geleneklerini barındırmaktadır. Ana teması Martinez Pasquales’in “Varlıkların Yeniden Bütünleşmesi Üzerine Risale” adlı çalışmasına dayanmaktadır. Daha sonra Louis-Claude de Saint-Martin ve Gerard Encausse de tarikatın öğretisine katkıda bulunmuşlardır. Bunlar dışında Saint-Martin’in ikinci hocam dediği Jacob Boehme ile yine Pasquales’in öğrencilerinden olan Jean-Baptiste Willermoz’un da Martinist öğrtetinin bugünkü halinde etkileri bulunmaktadır.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews