Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

İngilizcesi Hermetic Order of the Golden Dawn. Kısaca Altın Şafak olarak geçen bu cemiyet, maji ve ruhi gelişimle ilgilenen ve 20. yüzyıl batı okültizmini en çok etkileyen örgütlerden biridir. Wicca ve Telema gibi halen devam eden maji cemiyetleri, Altın Şafak geleneğinden neşet etmişlerdir.

Cemiyetin üç kurucusu Dr. William Robert Woodman, William Wynn Westcott ve Samuel MacGregor Mathers masondu ve bir mason uzantısı olan İngiliz Gülhaç Topluluğunun (Societas Rosicruciana in Anglia - S.R.I.A.) bir üyesiydiler. Westcott ayrıca Madam Blavatsky’nin Teozofi Cemiyetinin de üyesiydi.

Atlan Şafak Hermetik Cemiyeti’nin etkilendiği gelenekler Hermetizm, Hristiyan mistisizmi, Kabbala, Mısır paganlığı, Maji, Astroloji, Masonluk, Simya, Teozofi, Fransız okültist Eliphas Levi ve Ortaçağ büyü metinleriydi.

İlk kurulduğunda Altın Şafak Locasının başlıca dayanağı Johannes Trithemius’a atfedilen bir şifreyle yazılmış “Şifreli Yazmalar” (Cipher Manuscripts) idi. Bu yazmalar Hermetik, Kabala, Astroloji, Tarot ve simya gibi okült disiplinleri harmanlayan ve derecelendirilmiş bir ritüeller dizisi içeren bir öğretiye karşılık geliyordu. Yazmalar Mason üstadı Kenneth Mackenzie tarafından cemiyetin dördüncü kurucusu kabul edilen ama kurulduktan kısa bir süre sonra ölen A.F.A. Woodward’a verilmişti. Woodward bunları 1886 yılında Westcott’a vermiş, Westcott 1887’de deşifre etmişti. Daha sonra Mathers ve Woodman da resme dahil olmuştu. Yazmaların bir okült loca için uygun bir düzene sokulması işi çoğunlukla Westcott tarafından gerçekleştirilmiştir. Mathers’ın ise daha derin bir yapıya sahip “İkinci Loca” için programı ve ritüelleri hazırladığı söylenmektedir (Rosae Rubae et Auraee Crucis – RR et AC, Kızıl Gül ve Altın Haç).

Başka bir rivayet, bu yazmaların Kenneth Mackenzie’ye Gülhaç geleneğinden bir örgüt olan “Üçüncü Loca’nın Gizli Şefleri” tarafından verildiği, Mackenzie’nin bunları kullanarak “Sekizler Topluluğu” adlı bir örgüt kurduğu yönündedir. Buna göre, Mackenzie tarafından kurulan ilk tapınak “1. No’lu Tapınak”, Sekizler Topluluğunun bir başka üyesi olan Frederick Hockley tarafından kurulan tapınak “2. No’lu Tapınak”, Altın Şafak cemiyetinin Isis-Urania tapınağı ise “3. No’lu Tapınak” oluyordu.

Rivayete göre Şifre Yazmalarını inceleyen Westcott bunlardan adını ve adresini çözdüğü Anna Sprengel’e 1887’de bir mektup yazmıştır. Cevaben gelen mektupta Westcott, Mathers ve Woodman övülüyor ve üstad olarak tanınıyordu. Ayrıca, yazmalarda berlirtilen beş dereceden müteşekkil bir tapınak kurmalarına onay veriliyordu.

Buna dayanarak 1888’de Londra’da İsis-Urania tapınağı kurulmuştur. Yazmalarda açıklandığı şekilde ritüellere ve derecelere sahip olan bu cemiyetin masonlardan ve S.R.I.A’dan farkı, kadınları eşit üye olarak kabul etmesiydi.

Kısa sürede Weston’da Osiris tapınağı, Bradford’da Horus tapınağı ve Edinburgh’da Amon-Ra tapınağı kuruldu. Bunları Paris’teki Ahathoor tapınağı takip etti.

İlk kurulduğunda cemiyet, herhangi bir maji uygulaması öğretmiyordu, daha çok felsefi ve metafizik bir karaktere sahipti. Bu “dış çember” olarak tanımlanıyordu. 1891’de Anna Sprengel ile bağlantı koptu. 1892’de Mathers, Gizli Şeflerle bağlantı kurduğunu iddia etti ve İkinci Loca için gerekli ritüelleri oluşturdu. Westcott, Mathers’in bu ritüellerin bir kısmını Frater Lux ex Tenebris adında bir Büyük Üstad’dan edindiğini iddia etmiştir. İç çemberdeki bu Locanın adı, Kızıl Gül ve Altın Haç olarak konmuştu. Burada sadece dış çemberdeki tüm aşamaları geçen üstadlar üyeydi. Bu iç çembere “İkinci Loca” dendi. Dış çember ise “Birinci Loca” oluyordu doğal olarak.

1890’ların ortalarında Altın Şafak cemiyeti İngiltere’de çok iyi örgütlenmişti. Üst sınıftan ve ünlülerden 100’e yakın üyesi bulunmaktaydı. Yazar Arthur Machen, şair William Butler Yeats, aktris Florance Farr, İrlandalı ihtilalci Maud Gonne ve ünlü okültist Aleister Crowley bu üyelerden bazılarıydı.

1897’de Westcott, Altın Şafak ile tüm bağlarını kopararak, kontrolü Mathers’a bıraktı. Bir sorgu yargıcı olan Westcott’un arabasında gizli cemiyetin belgeleri bulunmuş ve bu yüzden ya görevinden ya da cemiyetten istifaya zorlanmıştı. Daha sonra İkinci Loca üyelerinden bazıları tek sorumlu olarak kalan Mathers’ın otoritesine karşı çıkmaya başladılar. Bu sırada ünlü okültist Aleister Crowley’de Mathers’la ilişkilerini sıkılaştırıyordu.

1899’da İsis Urania ve Amon-Ra tapınaklarının üstadları Mathers’in liderliğinden ve karanlık bir figür olan Aleister Crowley ile ilişkisinden rahatsızdılar. Crowley’in İngiltere’de tekris edilmesini engellediler, ama Mathers Crowley’in Paris’teki tapınakta tekris edilmesini sağladı. Fakat bu sonun başlangıcı oldu. Isis-Urania üstadları Mathers’la bağlantılarını kopararak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu karmaşada ünlü şair Yeats cemiyetten ayrıldı.

İngiltere’deki diğer tapınaklar Mathers’a bağlı kalmıştı ama onların sayısı azdı. Bu yüzden Mathers Londra’da yeniden yapılanmanın yollarını aramaya başladı. 1903’te Edward Berridge’i bu işle görevlendirdi. 1913’te Londra’da yirmiüç kadar üyesi vardı.

1908’de Amen-Ra tapınağının üstadı J.W. Brodie-Inness ve Mathers anlaşmaya vararak Birinci Loca’nın adını Altın Şafak’tan “Alpha et Omega”ya (AO) dönüştürdüler. Brodie-Innes Ingiltere’deki tapınaklardan sorumluydu, Mathers ise hem Paris’teki tapınakla ilgileniyor hem de ABD’ye açılmaya çalışıyordu.

Öte yandan AO örgütünün büyüye meraklı üyelerinden Dr. Robert William Felkin, Brodie-Innes ile birleşerek Stella Matutina Locasını kurdu. Felkin, Londra’da Amoun adını verdiği bir tapınak açtı.

AO’nun bazı başka üyeleri de yeni maji cemiyetleri kurdular. Dion Fortune 1922’de AO’yu terk ederek “İç Işık Kardeşliği” cemiyetini kurdu. Öte yandan Felkin de Yeni Zelanda’da Stella Matutina’ya ait bir tapınak açmıştı. Aleister Crowley’in sekreteri olan Israel Regardie 1930’da tarikata girdi. 1937’de hem Stella Matutina’nın hem de AO’nun materyallerini Altın Şafak adlı kitabında yayınladı.

Bu gelişmeden sonra tapınakların pek çoğu faaliyetlerini durdurdu, çünkü bütün belgeleri halka açılmış bir gizli cemiyeti yürütmek pek mümkün değildi. Bugün her şeye rağmen Altın Şafak Hermetik Cemiyeti geleneğini devam ettirdiğini söyleyen gizli örgütler var olup, başlıcaları şunlardır:

  • Altın Şafak Hermetik Cemiyeti - The Hermetic Order of the Golden Dawn, Inc.®
  • Altın Şafak Hermetik Cemiyeti (A+O Gülhaç Locası) - Hermetic Order of the Golden Dawn (Rosicrucian Order of A+O)®

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews