Tribülasyon (Tribulation)

Tribülasyon felaket ve sıkıntı anlamlarında bir kelime olup, aynı zamanda Yeni Ahit’te yer alan Matta İncilinde geçen bir terimdir. Terim, Matta 24:21’de şu şekilde geçmektedir: “Sonra büyük tribülasyon olacak...”

Eski ve Yeni Ahitteki gelecekle ilgili haberleri yorumlayan fütürist Hristiyan teologlar, tribülasyonu gelecekte inananların dünya çapında zulme uğrayacakları ve bununla temizlenip güçlenecekleri bir felaket dönemi olarak tabir etmektedir. Bu dönemde ya da sonunda, yaşayan ve ölmüş tüm Hristiyanların cennete yükseltileceğine inanmaktadırlar (rapture). Yine Hz. İsa’nın bu dönemde yeryüzüne ineceğine inanmaktadırlar.

Preterist bakış açısına sahip olan, yani İncildeki kehanetlerin bir bölümünün M.S. ilk yüzyılda çoktan gerçekleştiğine inanan grup ise, sözkonusu sıkıntılı dönemi M.S. 70 yılında Romalıların gelip Kudüs’ü talan etmesi olarak yorumlamaktadır.

Tribülasyonu Yahudilerle ilişkilendirenler de bulunmaktadır. Özellikle evanjelik protestanlar bu görüştedir. Yahudilerin yüzyıllar boyunca itilip kakıldığını düşünen ve sözkonusu felaketleri onlarla ilişkilendiren protestanlar, yine bu nedenle, vadedilmiş topraklarda Büyük Israil devletinin kurulmasını Yahudilerin sıkıntılarının bitmesi, dolayısıyla kehanetin gerçekleşmesi olarak yorumlamakta ve bu yüzden İsrail’e büyük destek vermektedir.

Ayrıca Bkz. Hristiyan Siyonizmi, Armageddon

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews