İnisiyasyon

‘İnisiyasyon’un Batı dillerindeki karşılığı “initiation” sözcüğü olup, bunun da kökeni, Latince “initium”dur. Sözlük anlamı başlama veya yola koyulmadır. Ezoterik anlamda inisiyasyon ise yabancı kişinin içeri alınması, ezoterik topluluğun bir üyesi haline getirilmesi ve ezoterik bilginin aydınlığına kavuşturulması anlamındadır. Bunun Türkçe karşılığı ise erginlenme veya tekristir.

İnisiyasyon çoğunlukla bir törenle başlar ve bu tören özde inisiye edilen kişinin kendisine açılan ve zaman içinde açılacak sırları dışarıdakilere ifşa etmeyeceğine dair bir yemindir. Fakat inisiyasyon genel anlamıyla sadece bir başlangıç değildir, inisiyenin ezoterik bilgiye çeşitli aşamalardan geçerek ulaşmasını içeren uzun bir süreçtir.

Ezoterik bilgi içrektir ve herkese söylenemez. Sadece bu bilgiyi almayı hak eden sınırlı sayıda kişiye (inisiyeler) açıklanabilir. Ezoterik bilgi inisiyatör tarafından inisiyeye kontrollü bir biçimde aktarılır. İnisiyeye belli uygulamalar yaptırılır ve bir takım imtihanlardan geçirilir. İnisiye bu imtihanları aştıkça ruhsal bakımdan bir üst düzeye çıktığı kabul edilir. İnisiye, inisiyasyon yoluyla kendinde varolan bir cevheri harekete geçirmekte, bir anlamda, kendi kendini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, yolu başarıyla tamamlayabilmesi için inisiyenin bir takım özelliklere baştan sahip olması gereklidir.

İnisiyelerin çeşitli ruhsal yetkinlik düzeylerine ulaşmaları onları inisiyasyonun üst aşamalarına çıkarır. İnisiyasyon temelli ezoterik örgütlenmede, sözkonusu yetkinlik düzeyleri, bir takım dereceler veya rütbelerle belirlenmiştir. Bu anlamda hiyerarşik bir yapı sözkonusudur. Her ezoterik yapıda üyelerin seçilmesinden eğitilmesine ve geleneklerin sürdürülmesine kadar pek çok vazifeyi içeren ayrıntılı bir organizasyon bulunur.

Ezoterik bilgi inisiyenin kendi kendine ulaşamayacağı türden bir bilgidir. Bu bağlamda mistisizm (tasavvuf) ve ezoterizm birbirlerinden ayrılırlar. Mistik kişi hakikate sezgi yoluyla ulaşabilir, ama ezoterizmde inisiye belli bir disiplin içinde tüm inisiyasyon aşamalarından geçmelidir.

Mistik tarikatlarda da bir takım başlangıç törenlerinin ve çeşitli aşamaların olduğu görülecektir. Yine de bu aşamalar daha yumuşak geçişli olup ezoterik örgütlerde olduğu gibi baskın bir hiyerarşik yapılanmadan söz edilemez.

Ayrıca Bkz. Ezoterizm, Okültizm

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews