Yezidilik (Yezidiyye)

Yezidilik, Ortadoğu kökenli bir dindir. Şeytana tapanlar olarak bilinirler. Yezidiler ağırlıkla Kürt olup, daha çok Irak'ın Musul kentinde yaşamaktadırlar. Suriye, Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan'da da cemaatleri bulunan Yezidiler'in bugünkü toplam sayısının 500,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Oldukça kapalı ve geleneklerine bağlı olarak kültürlerini devam ettirmektedirler.

Yezidilik Zerdüştlük, Mitraizm, İslam ve sufizm gibi pek çok din ve öğretinin senkretik bir bileşimi gibi durmaktadır. Yakın zamandan ortaya çıkan bazı bilgilere göre Şeyh Adî Ibn Mustafa’ya (Öl. 1162) nispet edilen Adeviye tarikatının Kürtlerin yaşadığı dağlık bölgelerde yerel inançlarla karışması sonucu ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

Yezidiler Melek Tavus'a ibadet ederler. Melek Tavus, onlara göre Allah tarafından Şeytan'a çevrilmiş melektir. Yezidilikteki Tanrı ve şeytan anlayışı diğer dinlerden farklıdır. Yezidilikte Tanrı, dünyanın yaratıcısıdır ancak sürdürücüsü değildir. Tanrısal iradenin vücut bulması için Şeytan bir nevi aracılık rolü üstlenmiştir. Şeytan "Melek Tavus" olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir. Bu inanç İran kaynaklı Zerdüştlük ve Mitraizm’e kadar gitmektedir.

Tanrı özünde iyilikle dolu olduğundan ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmez. Aksine ibadetin ona değil içi kötülüklerle dolu olana, Tavus'a yapılması ile kötülüğün en büyük kaynağından korunulur. Yezidilere göre ahiret inancı gibi sonradan hesap verilecek bir yerin varlığı söz konusu değildir. İnsanın inanışına ve yaşayışına göre dünya cennete de cehenneme de dönüşebilir. Melek Tavus bütün bu işlerin denetleyicisi ve Tanrının bu dünyadaki gölgesidir.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews